EKOLOŠKO KMETIJSTVO ZA RAZVOJ GORIČKEGA

V okviru JR razpisa LAS GORIČKO je bil na razpisu uspešen projekt z naslovom “Ekološko kmetijstvo za razvoj Goričkega”. Partnerja projekta sta Grafična delavnica Animus, Marjan Dovidija, s.p. in Zadruga Panonski vrt, z.o.o., so.p.. Namen sodelovanja je v razvoju inovativnega partnerstva, ki bo povezoval znanje o ekološkem kmetijstvu z embalažo z okoljskim poudarkom in odkupovalca ekološke zelenjave. V inovativno partnerstvo se lahko vključijo vsi, ki jih zanima ekološko kmetijstvo.

Krovni namen projekta je osveščanje o pomenu ekološkega kmetijstva, njegova prepoznavnost in spoznavanje njegovih načel, ki se zaradi trajnostne naravnanosti, najbolj vklapljajo v zavarovana območja, kakršno je Krajinski park Goričko.

Cilji projekta so:

  • vzpostavitev inovativnega partnerstva
  • razvoj novih proizvodov tako na področju ekološkega kmetijstva kot na področju trajnostne okoljske embalaže in promocijskega materiala
  • izvedba usposabljanj na tematiko ekološkega kmetijstva z namenom osveščanja in podajanja znanja na praktičnih primerih ter razvoj ekološkega kmetijstva
animus-graficna-delavnica-MGRT-ESRR-LASGoricko2020