VIZUALNE KOMUNIKACIJE

S strankami je potrebno komunicirati na vsakem koraku, sporočila jim lahko prenašamo preko izložbenih oken, tabel, vozil, na asfaltu, zastavah ali na stavbi.

Nudimo:

  • Označevalne table (notranje in zunanje označevanje objektov, usmerjevalne, opozorilne in gradbiščne table ter table o pridobivanju sredstev EU)
  • Transparenti, reklamne table in napisi, barvni plakati in pingvini
  • Avtografika (ponjave, cisterne, hladilniki, kombinirana vozila, avtobusi, traktorji)
  • Sejemska grafična oprema (sejemski panoji, barvni plakati velikih formatov)
  • Računalniški izrez samolepilnih napisov iz folij v poljubni barvi ali izrez iz specialnih folij.