OKOLJSKA TISKARNA

Delujemo v času, ko je skrb za okolje izjemnega pomena. Tiskarska dejavnost prav tako izrablja naravne vire. Izračunali smo naš okoljski odtis in skrbimo za njegovo zmanjševanje. Delujemo v skladu z okoljskimi standardi in izbiramo dobavitelje, ki prav tako sledijo temu prepričanju.

Verjamemo, da je dobrobit gozda in gozdnih ekosistemov pomembna. Zato zagotavljamo, da je ves papir, ki ga uporabljamo certificiran v skladu s FSC standardom. FSC standard promovira odgovorno upravljanje s svetovnimi gozdovi, kar vključuje uravnoteženost med okoljem, družbo in ekonomskimi vidiki.

Spremljamo novosti na področju embalaže in papirja iz zelenih virov, torej papirja iz trave in drugih organskih materialov.

Usmerjamo se v uporabo barv na rastlinski osnovi, ki so manj škodljive za okolje kot tiste na osnovi nafte. Izhajajo iz obnovljivih virov kot je koruza, lan in oljna ogrščica. Ne sproščajo se škodljive organske komponente in ni strupenih odpadkov, ki jih ne bi bilo mogoče reciklirati.

Skrbimo za ločevanje odpadkov in kar največji delež odpadkov recikliramo.

animus-graficna-delavnica-Forest_Stewardship_Council_(logo).svg