TISKOVINE

Čeprav smo v digitalni dobi, tiskano gradivo še vedno ima svojo moč in povednost. S kakovostnim proizvodom boste lahko povedali več in bolje.

Promocijske tiskovine:

  • Revije in katalogi ter brošure
  • Letaki in zloženke
  • Obešanke
  • Plakati

Funkcionalne tiskovine:

  • Etikete
  • Priročniki
  • Letna poročila
  • Jedilniki in meniji
  • Koledarji

Administrativne tiskovine:

  • Kuverte
  • Dopisni listi
  • Vizitke
  • Obrazci
  • Samokopirni obrazci
  • Mape

Osebne tiskovine:

  • Vabila
  • Voščilnice